EEII ’12 info

====== EEII ’12 ======

Experimental Electronics Interventions / Eksperimentalne elektronske intervencije

=====WHEN / KADA=====

30.05.2012. srijeda / Wedensday – 03.06.2012. nedjelja / Sunday

=====WHERE / GDJE=====

Dr. Ivana Novaka 38. Čakovec, Croatia. Autonomni centar – ACT.Prikaži veću kartu

=====Organizers / Organizatori=====

Autonomni centar, ACT i Urbana kultura i edukacija, UKE

u partnerstvu / in partnership with

KIBLA iz Maribora, ONEJ – društvo prekmurske pobude iz Murske Sobote i Udruga mladih V.U.K. iz Varaždina.

=====Framework / Okvir=====

**HRV**

EEII’12 i ove godine omogućuje kreativnim ljudima da surađuju i druže se kroz eksperimentiranja sa interaktivnim, zvukovnim i video radovima. EEII se fokusira na kreativan proces više nego na sam rad te tako daje mogućnost za nove inovacije i nenadane eksperimente.

**ENG**

EEII’12 once again creates space for company and collaboration while experimenting with interactive, sound and video works. EEII’s focusing more on creative process than on final work itself, giving more room to innovative concepts and unexpected experiments.